Välkommen till HydroTerra!

HydroTerra Ingenjörer har nu i drygt 20 år erbjudit tekniska tjänster inom vattenbyggnad, dammsäkerhet och anläggningsteknik. Våra uppdragsgivare är i första hand företag och organisationer som äger vattenkraft och dammanläggningar, elnät eller har intressen inom vattenkraftteknik och dammsäkerhet.

Vi utför alla typer av uppdrag från utredningar och förstudier via projektering och projektledning till byggledning, kontroll och besiktning.

Företaget grundades av Åke och Thomas 1996, och har därefter sakta men säkert växt sig större. Vi är i dagsläget åtta medarbetare.

HydroTerra Ingenjörer under utskovsluckan för vänstra utskovet i Höljes; Lars, Jens, Åke, Thomas B, Thomas C, Finn och Gustav. Raymond Bergqvist saknas på bilden.