Länkar

Leif Kuhlins hemsida om vattenkraft, för dig som har intressen kring ämnet
http://vattenkraft.info/

Ledande organisation inom stora dammar över hela världen
http://www.icold-cigb.org/

Samma som ovan fast på svenska
http://www.swedcold.org

CCS
http://www.kau.se/en/ccs

Svensk Energi är bl.a. en intresseorganisation för landets elförsörjningsföretag
http://www.svenskenergi.se

Svenska kraftnät är en organisation som sköter stamnätet för elkraft i Sverige och är tillsynsvägledande myndighet inom dammsäkerhetsområdet
http://www.svk.se

Elforsk, samägd forskningsorganisation
http://www.elforsk.se

Dyvelstens flottningsmuseum
http://www.varmlandsmuseum.se/content?page=23