Historien bakom HydroTerra Ingenjörer AB

HydroTerra Ingenjörer startades 1996 av Thomas Botström och Åke Engström. Både Thomas och Åke hade tidigare arbetat tillsammans på Scandiaconsult i Karlstad några år i början av 1980-talet och sedan 1987 varit arbetskamrater på Uddeholm Kraft och Gullspångs Kraft.

Vid den omstrukturering som kraftbranschen genomgick i mitten på 1990-talet inför den kommande avregleringen fokuserade kraftföretagen på marknadsföring och försäljning. Inom Gullspångs Kraft ansåg man inte att det var nödvändigt att ha egen kompetens inom olika teknikområden utan skulle istället anlita konsulter vid behov.

Vi som arbetat inom företaget visste att behovet av vår kompetens var stort. Det var således inget svårt val att övergå till egen verksamhet. Vår dominerande kund var inledningsvis Gullspångs Kraft som senare bytte namn till Birka Kraft och idag ingår i Fortumkoncernen.

Ganska snart utökades kundskaran med andra kraft- och industriföretag, stora och små, samt kommuner och statliga institutioner. Under perioden 1996 till 2017 har vi haft ca 1000 uppdrag av varierande storlek. Antalet större återkommande kunder kunder uppgår till ca 100 st.

2004 utökades resurserna med Thomas Carlson som närmast kom från Sweco i Stockholm och sedan 2005 finns Finn Midböe hos oss. Han kom då från nuvarande CCS (då NÄS) vid Karlstads universitet.

Jens Johansson och Gustav Jonason, närmast från NCC, började 2011 och 2013. Hösten 2013 fick vi förstärkning med Lars Granrud som kom från COWI. Lars har mångårig erfarenhet som byggkonstruktör och är certifierad som kontrollansvarig.

Sommaren 2017 började även 
Raymond Bergqvist hos oss. Raymond Bergqvist kommer även han närmast från COWI och är en mycket erfaren konstruktör som vi tror kommer att vara till stor hjälp för våra kunder.