Thomas Carlson
Civilingenjör, Väg- och Vattenbyggnadsteknik Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2000

Dammar och Dammsäkerhet, KTH, Stockholm 2002

Yrkeserfarenhet

VEAB Värmlands Entreprenad AB, 1990-1992
Midroc Construction AB, 1999-2001
SWECO VBB 2001 - 2004
HydroTerra Ingenjörer AB 2004 - 

Finn Midböe
Civilingenjör, Miljö- och Vattenteknik Uppsala universitet, 2005 
Ekonomi 20, 20 poäng, Blekinge Tekniska Högskola, 2003


Dammar och Dammsäkerhet, KTH, Stockholm, 2008

Yrkeserfarenhet
Arvika kommun, 2004 - 2005
Karlstads Universitet (NÄS/CCS), 2005
HydroTerra Ingenjörer AB, 2005 -

Åke Engström
Civilingenjör, Väg- och Vattenbyggnadslinjen Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 1978

Juridik och ekonomi, 30 poäng Högskolan i Karlstad

Damsikkerhet II, Norges Tekniska Högskola, Trondheim, 1994

Yrkeserfarenhet
Scandiaconsult AB
Göteborg och Karlstad, 1978 - 83
Värmlandsenergi AB
Uddeholm Kraft AB
Gullspångs Kraft AB, Karlstad, 1983 - 96
HydroTerra Ingenjörer AB 1996 - 

 
Thomas Botström
Gymnasieingenjör, anläggningsteknisk linje Älvkullegymnasiet, Karlstad, 1974

Damsikkerhet II, Norges Tekniska Högskola, Trondheim, 1994

Yrkeserfarenhet

Scandiaconsult AB, Karlstad, 1974 - 87
Uddeholm Kraft AB
Gullspångs Kraft AB, Karlstad, 1987 - 96
HydroTerra Ingenjörer AB 1996 - 
 

Jens Johansson
Gymnasieingenjör, bygg- och anläggningsteknisk linje Älvkullegymnasiet, Karlstad, 1990

Yrkeserfarenhet
Vägverket produktion, 1993 - 1995
Skanska, 1996 - 1998
NCC, 1999 - 2011
HydroTerra Ingenjörer AB, 2011 - 

 

Gustav Jonason
Gymnasium, KY-utbildning inom bygg, Göteborg

Yrkeserfarenhet
NCC, - 2013
HydroTerra Ingenjörer AB, 2013 - 

  Lars Granrud
Civilingenjör, Väg- och Vattenbyggnadslinjen Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 1990

Ekonomi 40 poäng, Högskolan i Karlstad

Kontrollansvarig/Kvalitetsansvarig, Komplicerad enl. PBL, certifierad av Sitac

Skyddsrumssakkunnig, certifierad av MSB/Räddningsverket

Dammar och Dammsäkerhet, KTH, Stockholm, 2016
Yrkeserfarenhet
PIAB i Göteborg, 1987 - 1992
Granruds konstruktionsbyrå, 1992 - 2008
FB Flygfältsbyrån AB, 2008 - 2010
COWI, 2010 - 2013
HydroTerra Ingenjörer AB, 2013 - 
Raymond Bergqvist
Gymnasieingenjör, bygg- och anläggningsteknisk linje Älvkullegymnasiet, Karlstad, 1983

Datateknik-bygg, Älvkullegymnasiet, Karlstad, 1986

Fortlöpande kurser i AutoCad, Revit m.m.

FB/COWI-skolan: Handläggarutbildning och uppdragsledarutbildning
Yrkeserfarenhet
Byggnadstekniska Byrån AB, Göteborg, 1988 - 1989
Huse & CO, Karlstad, 1989 - 1990
VBB VIAK AB, Karlstad, 1990 - 1995
Granruds konstruktionsbyrå, 1995 - 2008
FB Flygfältsbyrån AB, 2008 - 2010
COWI, 2010 - 2017
HydroTerra Ingenjörer AB, 2017 -