Dammbrott vid hästberga kraftverk, Helge å

Efter dammbrottet vid Hästberga, Osby kommun, i november 2010 har Statens haverikommission beslutat att utreda händelsen och för denna uppgift tillsatt en expertgrupp. I gruppen har HydroTerra Ingenjörer varit representerade och arbetat med att utreda dammens konstruktion och händelseförloppet. Haverikommissionens slutrapport kommer att presenteras under hösten 2012.