Edsvalla kraftverk

Fortum Generation AB har utfört dammsäkerhetshöjande åtgärder samt ombyggnad av fyra utskov i kraftverksdammen till Edsvalla kraftverk under 2007 - 2008. HydroTerra Ingenjörer AB har utfört projektering för arbetena och svarat för byggledning och kontroll under byggnadstiden. Entreprenör har varit NCC Construction i Karlstad.