Brududden FDU

Under 2010 har vi tillsammans med KFS anläggningsingenjörer utfört en FDU för dammen vid Brududdens kraftstation som reglerar magasinet Nyesjön i Gunnarskog. Vattendraget heter Vaggeälven ligger i Byälvens avrinningsområde.

I samband med undervattensbesiktningen gjordes en s.k. SONAR-scanning av dammens uppströmssida där betongskador kunde ses på ett överskådligt sätt.