Torska och Tollered FDU

Hydroterra Ingenjörer AB genomför på uppdrag av Vattenfall fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar för kraftverken Tollered och Torska, i närheten av Tollereds samhälle. Förutom besiktning och dykinspektion av anläggningarna genomförs även provtappning för att utvärdera anläggningarnas avbördningsförmåga, något som i Tollered uppmärksammades av media. Se artikel i Lerums Tidning.