Flödesmätning med ljud

Vi har under året utökat vår mätutrustning med en akustisk dopplermätare. Instrumentet mäter vattenhastigheten med mycket hög precision i en profil under instrumentet som placeras i vattenytan. Då utrustningen kompletteras med GPS för exakt positionsbestämning kan den användas för att mäta flöden i vattendrag. Mätningarna görs endera från en trimaran som bogseras över vattendraget, vanligtvis från en bro, eller helt fritt från vår speciella kajak med ett hål i botten. På bilden syns mätningar från Klarälven den 5/12 där flödet uppmättes till 167 m3/s. Förutom viss uppmärksamhet från karlstadbor var även pressen på plats.