Laggens Regleringsdamm

Fortum Generation AB har vidtagit dammsäkerhetshöjande åtgärder och ombyggnad av ett utskov i Laggens regleringsdamm under 2007 - 2008. Entreprenör var Skanska Sverige AB. HydroTerra Ingenjörer AB har utfört projektering för arbetena och svarat för byggledning och kontroll under byggnadstiden.