Lennartsfors kraftverk

HydroTerra Ingenjörer AB har på uppdrag av Mälarenergi Vattenkraft AB projekterat en höjning av dammkrönet på befintlig anläggning. Dammhöjningen utfördes för att klara hög vattennivå i samband med höga flöden. Entreprenör var NCC Construction i Karlstad och arbetena var klara i september 2008.