Lettens regleringsmagasin

Säkerhetshöjande åtgärder för två fyllningsdammar i form av nytt erosionsskydd, stödfyllning och dränage. Arbetena utfördes under 2004 - 2006. HydroTerra Ingenjörer AB har medverkat vid upphandling av entreprenör och svarade för byggledning och kontroll under byggnadstiden. Entreprenör var NCC Construction i Karlstad.