Säliträdberget ställverk

Fortum Distribution AB har uppfört ett nytt 50/24 kV ställverk för två vindkraftparker på Säliträdberget, Mora kommun. HydroTerra Ingenjörer AB har projekterat markarbeten för ställverket och har utfört kontroll och slutbesiktning av markarbeten och ställverksbyggnad. Arbetet utfördes under 2008.