Storsjön

Vattenfall Vattenkraft AB utför säkerhetshöjande åtgärder för anläggningar hos Storsjöns regleringsmagasin beläget i Viskafors, Borås kommun. Arbetet omfattar åtgärder hos utskovsdamm och spärrdamm, kontroll och åtgärder hos en ca 800 m lång överledningstunnel samt utförande av nytt intag till samma överledningstunnel.

Till vänster syns nytt intag hos överledningstunnel.

På bilden nedan syns arbeten
i överledningstunnel.