Svaneholms kraftverk

Svaneholms Energi AB har i befintliga lokaler ersatt en äldre turbin med en modern kaplanturbin. Projektet har omfattat byggnadsarbeten i samband med ombyggnad av den befintliga anläggningen. HydroTerra har projekterat byggnadsarbeten, tagit fram bygghandlingar och utfört inmätning och utsättning för arbetena. på plats.

Till vänster syns sugröret då utloppskanalen torrlagts.

På bilden nedan syns det nya sugröret.