Tisjöns regleringsmagasin

Fortum Generation AB har vidtagit säkerhetshöjande åtgärder för Tisjöns regleringsdamm inkl. spärrdammar under 2007. Entreprenör var PEAB i Karlstad. HydroTerra Ingenjörer AB svarade för byggledning och kontroll under byggnadstiden.