Torps kraftverk


HydroTerra Ingenjörer AB har på uppdrag av Mälarenergi Vattenkraft AB projekterat en ny kraftstation i Torp. HydroTerras arbete bestod av mark- och byggprojektering exklusive turbiner, tub och sugrör. Entreprenör var NCC Construction i Karlstad och stationen togs i drift under oktober 2008.