Trättelanda ställverk

Fortum Distribution AB har uppfört ett nytt 40/10 kV ställverk för vindkraftpark i Trättelanda, Tanums kommun. HydroTerra Ingenjörer AB har projekterat markarbeten för ställverket och har utfört kontroll och slutbesiktning av markarbeten och ställverksbyggnad. Arbetet utfördes under 2008.