Byte av tub i Flögfors

HydroTerra Ingenjörer AB deltar med projektering och projektledning i samband med att den uttjänta ståltuben vid Flögfors kraftverk ersätts med en ny tub av plast. Flögfors kraftverk ägs av VB Kraft och entreprenör är Jordkullen AB.